Geofoam

Geofoam

İnşaat mühendisliği uygulamalarında, EPS (Genleştirilmiş Polistiren) ekonomik ve etkili bir ısı yalıtım malzemesi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Genleştirilmiş Polistiren (EPS) Geofoam, 1972 yılında yol dolgusundaki oturmaları azaltmak amacıyla hafif ağırlık (lightweight) yol dolgu malzemesi olarak Norveç’te, “Norwegian Road Research Laboratory” tarafından kullanılmıştır.

EPS Geofoam’ın hafif yol dolgu malzemesi olarak Oslo’da kullanılmasının başarılı sonuçları bilinmesine rağmen, bu malzemenin kullanılması on yılı aşkın bir süre sadece İskandinav ülkeleri ile sınırlı kalmıştır. 1985 yılında, Oslo’da gerçekleştirilen “Birinci Uluslararası Geofoam Konferansı’nda, EPS Geofoam’ın yol dolgularında kullanılmasında kazanılan deneyimler ve kazançların farklı ülke katılımcılarına aktarılması ile özellikle problemli zemin şartları olan ülkelerde

EPS Geofoam Popülerliği artmaya başlamıştır

EPS Geofoam hafif ağırlık dolgu malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1985-1987 yılları arasında Japonya’da 2000 projede 1.5 milyon metreküp Geofoam kullanılmıştır. Bu projelerde kullanılan ve performansı test edilen Geofoam’ın başarılı sonuçları, bu yeni malzemenin potansiyel hafif ağırlık dolgu malzemesi olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Örneğin; Japonya Havaalanı’nda uçak pistinin altına geofoam yerleştirilmesi, bu malzemenin ağır ve tekrarlı yüklere maruz kalan yerlerde de kullanılabileceğini göstermiştir.

Farklı ülkelerden üretici, uygulayıcı ve araştırmacıların katıldığı 2010 yılında Amsterdam-Hollanda’da gerçekleştirilen, İnşaat Mühendisliği Uygulamaları’nda EPS Kullanılması (EUMEPS Masterclass-EPS in Civil Engineering Applications) konulu toplantıda, 1985 yılından 2010 yılına kadar EPS’in çok önemli inşaat mühendisliği uygulamalarında başarı ile kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

EPS Geofoam, istinat ve rıhtım duvarlarında statik ve dinamik yanal toprak basıncını azaltmak; yol dolgularında oturma miktarını azaltmak, yamaç stabilitesini sağlamak; ve kazıklı temellerde sismik yüklere karşı izolasyon amacı ile kullanılabilir.

EPS Geofoam kullanılan yapıların statik yükler altındaki performansının iyi olduğu ile ilgili birçok uygulama örnekleri bulunmaktadır. Sismik yükler altında EPS Geofoam performansının iyi olması ile ilgili örnek Japonya’dan verilebilir. 1993-1995 yılları arasında Japonya’nın değişik bölgeleri kuvvetli depremlere maruz kalmıştır. Hotta vd. (1996). Büyüklükleri 6.6 ile 8.1 arasında değişen beş adet deprem sonrasında, bölgede bazı hasarların olmasına rağmen, EPS dolguların oldukça stabil olduğunu belirtmiştir

geofoam
Open chat
İletişim için
İyi günler, Nasıl yardımcı olabiliriz?